Vətəndaşlıqdan çıxma

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxma şəxsin vəsatəti üzrə həyata keçirilə bilər.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxma üçün  aşağıdakı sənədlər tələb olunur: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin adına yazılmış  ərizə‐anket

2. 4 ədəd fotoşəkil (3x4 ölçüdə) ;   

3. yaşayış yerindən ailə tərkibi haqqında arayış;   

4. dövlət qarşısında icra edilməmiş  öhdəliklərinin olmaması və  ya Azərbaycan Respublikasında hüquqi və  fiziki  şəxslərin mənafeləri ilə  bağlı olan  əmlak öhdəliklərinin olmaması barədə müvafiq sənədlər;   

5. 400 ABŞ dolları məbləğində dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd. 

Hesab nömrəsi: Bank Santander ES81 0049 1555 10 2110170715  

6. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

7. hərbi biletin surəti

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxma barədə  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin adına yazılmış  ərizə‐anketi Azərbaycan Respublikası  ərazisində  yaşayan vətəndaşlar Dövlət Miqrasiya Xidmətinə, xarici dövlətlərdə yaşayan vətəndaşlar isə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və ya Konsulluq idarələri vasitəsi ilə Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edirlər.

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxmaq barəsində  vəsatət qaldıran  şəxsin dövlət qarşısında icra edilməmiş  öhdəlikləri və  ya Azərbaycan Respublikasında hüquqi və  fiziki  şəxslərin mənafeləri ilə  bağlı olan  əmlak öhdəlikləri varsa, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxmaq barəsində  vəsatət qaldıran  şəxs müttəhim kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişsə, yaxud onun barəsində qanuni qüvvəyə  minmiş və icra edilməli olan məhkəmə hökmü varsa və ya  şəxsin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxması Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyi mənafelərinə  ziddirsə, həmin hallar aradan qalxana qədər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlıq Məsələləri Komissiyası tərəfindən həmin  şəxsin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxma barədə vəsatəti rədd edilə bilər.

Qeyd: Dövlət Rüsumu haqqında qanunun 16-cı maddəsinin 2.2-ci bəndinə əsasən vətəndaşlığa xitam verilməsi üçün vəsatətin rəsmilədirilməsinə görə 400 ABŞ dolları rüsum ödənilməlidir.