Heyət

Anar Məhərrəmov – Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir

Namik Ramazanov  – III katib (siyahsi və iqtisadi məsələlər)

Samir Salahov  – Attaşe (humanitar və kargüzarlıq məsələləri)

Şəmsi Bünyadov  –Maliyyə məsələləri üzrə attaşe

Adil Şükürov  – Attaşe (konsulluq və protokol məsələləri)